Formación

MOMO al món – Taller presencial; Matemàtiques vivencials: donant sentit a allò abstracte.

La fi de l’acompanyament del desenvolupament del pensament matemàtic a l’educació primària és conduir i acompanyar l’infant cap a la comprensió del llenguatge matemàtic i la contínua evolució d’aquest cap a estructures cada vegada més complexes. El camí per arribar a aquesta comprensió passa primer pel món físic/sensorial per a poder arribar, més tard, a l’abstracció i generalització.

Les matemàtiques a l’escola han de servir per a pensar , per a passar-s’ho bé descobrint, buscant patrons, generalitzant, organitzant…i cuidar i sustentar el desplegament de les capacitats matemàtiques de cada un dels nens i nenes.

Per tal de posar entre les vostres recursos per acompanyar les capacitats matemàtiques de les nenes i els nens a primària, us oferim un petit tast on us apropem aquells aspectes que creiem més rellevants en aquest camí, així com una mostra de diferents materials i la seva manera d’utilitzar-los.

12 DE NOVEMBRE DE 10:00 A 13:00H

LLOC: MOMO Escola Viva

INSCRIPCIONS: momoevents@momoespai.com

PREU: 40€ Persona/60€ Parella

(dto. 5€ famílies MOMO)

FACILITADORA: Isabel López

Mestra en Educació Infantil amb molts anys d’experiència i formació específica en acompanyament vivencial i respectuós en el procés d’aprenentatge matemàtic i de lectoescriptura.

Leave a Reply