ESPAI INFANTIL

AUTOCONEIXEMENT

Corporal

Emocional

Talents i habilitats

CREATIVITAT

Li donem espai a tot arreu

Pensament i acció

Expressions artístiques 

TREBALL COL·LABORATIU

Viure en comunitat

Créixer en la multiculturalitat 

Comunicació respectuosa

Construïm entre tots i totes

EINES DE VIDA


Cura de si mateix i de l’entorn


Autoaprenentatge


Les lògico-matemàtiques en l’àmbit quotidià


Comunicació i convivència dels idiomes 


Camí vivencial vers la descodificació de codis (lectoescriptura) 

VISIÓ DEL QUE NECESSITA EL MÓN

Adaptabilitat

Consciència

Sensibilitat

Diplomàcia

“Tot el que el nen o nena obtingui a través de la seva pròpia experiència li proporcionarà un saber molt diferent d’aquell que guanya quan se li donen les respostes”

Emmi Pikler

ACTIVITAT AUTÒNOMA PER AMBIENTS

Moviment lliure per espais preparats, on fomentem l’autoescolta.

DISSENY D’AMBIENTS i PROVOCACIONS

Estratègies diverses per transmetre passió i coneixements de la mà de la persona guia-acompanyant. 

PROPOSTES I TALLERS

Estratègies diverses per transmetre passió i coneixements de la mà de la persona guia-acompanyant.  

ASSEMBLEES, TROBADES I CLOENDES

Moments col·laboratius de grup on posem en marxa estratègies i eines per a la construcció de la Comunitat i com a reconeixement individual de cada infant. Espais destinats a la trobada, la paraula, l’escolta i el diàleg. Moments per posar en pràctica el llenguatge assertiu, la convivència i la comunicació no violenta.

INTERACCIÓ CONSCIENT DE LA PERSONA GUIA-ACOMPANYANT

Acompanyament respectuós i amorós que promou l’autonomia. Criteris d’intervenció individualitzats a fi d’acollir les particularitats de cada criatura.

SORTIDES

Participem i gaudim del nostre entorn més pròxim.

CONVIURE AMB LA NATURA 

La natura és present en els arbres que ens envolten i, en la consciència de formar-ne part, celebrem la vida i els seus cicles.

EL DIA A DIA

Acollim les vivències del nostre dia a dia i els interessos que sorgeixen per part de les mateixes criatures i els transformem en aprenentatges significatius i profunds.

FAMÍLIA

Una aliança –família-escola– per tenir coherència a l’hora d’acompanyar el desenvolupament de cada infant.És necessari que hi hagi una coparticipació entre totes dues parts a fi de poder assolir un objectiu comú, que és el benestar de l’infant. La mirada de la família en el desenvolupament integral de la nena/nen es materialitza també en el seguiment de la valoració dels diferents àmbits de desenvolupament, a través de diferents moments de reunió amb les persones acompanyants.

DINAR 

Moment de nutrició conscient. Un espai per compartir, gaudir i continuar aprenent.

Infantil és una petita comunitat en la qual conviuen diferents grups. Són grups que comparteixen i col·laboren entre ells i que alhora funcionen de manera independent per tal de cobrir les seves necessitats i respectar-ne les particularitats.

L’estructura d’Infantil és flexible. Neix de les necessitats de cada infant i del seu moment maduratiu, perquè en respectem cada ritme i cada procés.

09:00 – 09:30 h

Arribada

Moment de connexió

09:30 – 10:00 h

Trobada

Cercle de benvinguda

10:00 – 11:00 h

Activitat de cicle

Tallers / Propostes / Activitat autònoma als ambients / Sessió de psicomotricitat

11:00 – 11:30 h

Jardí

Joc lliure als espais exteriors

11:30 – 12:00 h

Calma

Moment del conte i preparació per dinar

12:00 – 13:00 h

Dinar

Moment de nutrició conscient

13:00 – 14:30 h

Activitat autònoma/migdiada

Activitat autònoma en ambients interiors i exteriors i moment de descans per a qui ho necessiti

14:30 – 15:00 h

Cloenda

Cercle de tancament