COM HO FEM?

MOMO és una escola basada en una metodologia viva, activa i respectuosa. Treballem el currículum oficial d’una manera vivencial i manipulativa, que convida al descobriment i desenvolupament dels talents i llenguatges, i que fomenta l’autoestima i la sensibilitat.

Acompanyem el creixement dels infants perquè tendeixin a la felicitat. És a dir, que desenvolupin de manera integral i equilibrada totes les seves dimensions humanes a través de l’autorealització, l’empatia i el descobriment del món, bo i aprenent a viure i desenvolupant les diverses competències bàsiques.

Treballem en grups petits, la qual cosa ens regala la proximitat per observar els processos de cada nena i nen, i per acompanyar-los des del respecte. Ens permet donar lloc a les emocions i a la resolució de conflictes, que acollim com a oportunitats d’aprenentatge.

La nostra escola és un espai de convivència i de relacions humanes, capaç de transformar les vivències en oportunitats de reflexió, creixement i desenvolupament.

Practiquem l’escolta i el diàleg respectuós, i utilitzem la “Comunicació no violentacom a eina dins de la comunitat i l’escola.

Valorem i respectem la diversitat i ens comprometem i funcionem a partir de les tres normes essencials de la nostra comunitat: cura cap a si mateix i mateixa, cap a l’altri i cap a l’entorn.

La riquesa que aporta la pluralitat de les persones que formen la nostra comunitat

L’evolució constant de l’escola com a organisme viu

L’acompanyament a l’infant en entorns preparats des de l’amor i el respecte

L’educació juga un paper fonamental perquè els nens i les nenes puguin construir el seu propi futur. El camí l’escriu cadascuna i cadascun, és un recorregut únic i aquest és el gran desafiament educatiu. 

Des dels inicis de MOMO, hem escoltat els infants i hem après a conèixer-los. Ells i elles són qui ens han dit que són capaços, que els deixem aprendre per si mateixos, que els acompanyem en el seu procés, que respectem els seus temps, bo i donant estructura a través dels límits que els donen seguretat i al mateix temps obrint finestres al món que desitgin conèixer.

Centrem l’acció educativa en el reconeixement, l’acceptació i l’estima envers els infants com a éssers únics. Així, doncs, el nostre rol se centra en acompanyar els processos de vida mentre fomentem l’autonomia.

Tenim cura i donem suport al desenvolupament de les percepcions emocionals, socials, cognitives i motrius dels nens i les nenes a partir d’un enfocament holístic i sistèmic, perquè puguin créixer en equilibri i benestar.

Identifiquem els interessos individuals i de grup, i acompanyem i estimulem la nena i al nen en la seva construcció de significats. Establim vincles, bàsics per crear la confiança i la seguretat necessàries per avançar en els seus aprenentatges.

Presència: mirada sense judici, vinculació, cura i seguretat cap a infants i famílies

Conèixer els períodes sensibles d’aprenen-tatge, tot confiant en les capacitats innates de les nenes i els nens

Transmetre coneixement i passió a través de propostes guiades 

Observació, documentació i valoració

Cura i preparació de materials i ambients

Auto-observació. Revisió i formació continuada

L’acció de les persones acompanyants sobre els espais és el tercer agent educatiu. Són ambients organitzats, relaxats, bells i acollidors que conviden i provoquen vivències i aprenentatges. Estan dissenyats en base a les necessitats de l’etapa i les competències curriculars que volem cobrir. Acullen una diversitat de ritmes d’aprenentatge, edats i maneres d’abordar el contingut. 

Els ambients es transformen de la mà de la programació i de l’observació contínua de les nenes i nens, que deixa espai a la sorpresa i al qüestionament continu. Els nostres ambients estan dotats de materials naturals, seleccionats amb cura i consciència (Waldorf, Montessori, etc.).

MOMO és un lloc de trobada, on compartir la vida, viure l’escola i fer comunitat.

És un espai de reflexió conjunta i d’intercanvi d’experiències que ens ajuden a donar suport i fer possible les condiciones necessàries i coherents per al desenvolupament integral de les nenes i els nens. És un lloc on aprenem i caminem junts i juntes.

Fer camí per acompanyar els infants de manera coherent a casa i a MOMO

Possibilitat de compartir un dia a MOMO

Possibilitat de crear i oferir tallers per als infants.

Participació a les trobades pedagògiques i formacions.

Participació en diferents celebracions del Cicle de la Vida: Carnestoltes, Castaween,…