Arts marcials integratives

Actualment ens trobem enfront d’un canvi de paradigma a nivell educatiu i com a societat, en el qual és imprescindible posar en el centre el benestar psicològic-emocional per a dotar de noves eines als adults del futur.

Arts marcials integratives no està pensat per a formar a artistes marcials. Aquest és un espai que utilitza l’acompanyament respectuós de l’educació viva, la base de les arts marcials i les eines de la teràpia Gestalt per a donar-li cabuda a les nostres diferents pulsions i necessitats. Sent un espai d’integració de totes les parts que viuen en *nosotres.

Els objectius se centren en generar un suport grupal en el qual a més d’acompanyar-nos amb les situacions del dia a dia puguem recolzar-nos a l’hora de gestionar desitjos individuals. Per a això la vinculació és important ja que al final el resultat genera apoderament. No per aprendre junts a donar cops si no per reconèixer entre nosaltres la nostra pròpia força o energia vital.

Quan estem connectats amb aquesta energia i ens sentim acceptats en un espai de respecte podem connectar amb el dret a ser tal com som, a posar límits per a respectar la nostra individualitat. Això ens dona autocura.

Per a això treballem entorn a “ser conscient del meu i de les meves pròpies necessitats” usant la meva pròpia energia per a anar cap a l’acte-regulació. I com fer-me càrrec també significa escoltar/em, és fonamental treballar l’atenció corporal.